Przyjaciele Ławicy - Witamy!


Kim jesteśmy

„Stowarzyszenie Przyjaciół Osiedla Ławica” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi infrastruktury technicznej, poprawie warunków w obrębie zamieszkania, w zakresie kultury fizycznej i sportu, oświaty, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, kultury, a także wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla dobra wspólnego, przyczynianie się do poprawy pozycji osiedla na tle miasta oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Przystąp do Stowarzyszenia

Zapraszamy do przeglądania zakładek w menu bocznym

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.